slogan


MUDr. Eva Potanková

Vaša rodinná lekárka
Mierová 2317
Hlohovec 920 01
(Pri pomarančovej zastávke Bekaert)


Čo potrebujem k bezplatnému očkovaniu proti chrípke

1. V prvom rade sa potrebujem zbaviť predsudkov, že vpravenie 35 ug cudzorodej neživej látky mi môže vážne poškodiť. Denno denne vdychujeme a prichádzame do styku rádovo z vyšším množstvom polutantov (polutant = prach ulice, diesel exhaust particles etc.). Ak aj teoreticky pripustíme možnosť reakcie na očkovanie (ta nastáva keď lekár očkuje nesprávneho jedinca v nesprávnom čase za použitia nesprávnej vakcíny, napr. reaktívneho pacienta s autoimunitným ochorením zaočkuje split vakcínou ešte k tomu už v inkubačnom čase nejakej inej virozy). Je dôležité si uvedomiť, že každý jedinec, ktorý má po očkovaní z jeho aj objektívneho pohľadu závažné nežiadúce účinky, by v prípade infekcie živým virulentným kmeňom mal prejavy oveľa, oveľa väčšie.

2. Fyzicky prísť na našu ambulanciu, priniesť si preukaz poistenca a celú svoju zdravotnú kartu, aby náš lekár Vám mohol urobiť vstupné vyšetrenie na základe, ktorého Vám vyberie pre Vás vhodný typ vakcíny aby tým minimalizoval výskyt prípadných nežiacúcich účinkov.

3. Kedže chrípka každoročne mení svoju antigénnu výbavu (kabát chrípomanča), posúdenie účinku očkovania z jednej sezónny nie je objektívne. Je veľmi vhodné očkovanie každoročne, pričom ale nie je pravda, že kto sa dal zaočkovať raz už sa musí dať očkovať stále.


Rozdiel medzi split a subjedntkovou vakcínou

U nás na Slovensku sú dostupné v zásade dva typy vakcín, split vakcína a vakcína subjednotková. Split vakcína obsahuje v sebe celý štiepený virión. (virión = chrípomanč). Pre názornosť si môžeme predstaviť akoby sme rozmiksovali pomaranč a takto získanú kašu následne prevaríme. Z tejto kucapace vezmeme 35 ug a split vakcína je na svete. Tento typ vakcíny je imunogennejší Pod imunogénnosťou rozumieme shchopnosť vpraveného antigénnu (antigén= rozmixovaná pomarančová kaša v tomto prípade) vyvolať adekvátnu tvorbu protilátok imunitným systémom. Zvýšenna antigenná zaťaž ale na druhej strane vedie k častejšiemu vzniku nechcených vedlajších účinkov.
Druhý typ vakcíny – jedná sa o tzv. subjednotkovú vakcínu. Tu si treba predstaviť, že nášho chrípomanča olúpeme z kôry a na prípravu vakcíny použijeme len zopár vystrihnutých štvorčekov kôry, ktorú tiež rozmixujeme a prevaríme. Subjednotková vakcína ma menej vyznačené nechcené vedľajšie účinky ale je menej imunogénna. Tento typ vakcíny sa používa u reaktivnejších pacientov (napr. alergikov).
V súčasnosti na Slovensku dostupné vakcíny sú priprované na kuracích zárodkoch, preto nemali by byť nimi očkovaní ľudia, ktorí sú alergickí na vajíčko.


Nežiadúce účinky očkovania

Úlohou nášho imunitného systému (našej armády) je rozpoznávať čo sme my a čo nie sme my. Imunitný systém na to čo sme my nereaguje, ale na to čo nie sme my musí zistiť či je to pre telo nebezpečené alebo je to pre telo neškodné. Po tejto fáze rozpoznávania imunitný systém zdravého jedinca na škodlivé cudzorodé látky reaguje tvorbou obranných protilátok. Vyššie popísané pochody sú sprevádzané tvorbou aktivačných molekúl (odborne im hovoríme prozápalové cytokíny), úlohou ktorých je zabezpečiť kľudné prostredie pre našu armádu. Preto sme unavený, ospalý nechce sa nám jesť a najlepšie sa cítime keď si ľahneme a nerobíme nič.
Pri očkovaní je množstvo vpravovanej očkovacej látky stanovené tak, aby pri vpravení došlo k tvorbe protilátok, ale na druhej strane, aby sa neprejavili celkové účinky, ktoré navádzajú naše telo na kľudový režim.
Vedľajšie účinky po očkovaní môžu byť tzv. lokálne a celkové. Lokálne vedľajšie účinky sa prejavujú v mieste podania očkovacej látky. Najčastejšie sa jedná o začervenanie a zapuchnutie, ktoré tak ako prišlo sa aj stratí. Na zvládnutie postačí studený obklad. Celkové vedľajšie účinky sa vyskytnú v tom prípade ak dôjde zvýšenej tvorbe prozápalových cytokínov. U pacienta môžeme pozorovať ospalosť, bolesti hlavy, svalov a kĺbov. Celkové aj lokálne vedľajšie účinky po očkovaní v žiadnom prípade neznižujú účinnosť očkovania. Ak sa chcete vyhnúť vedľajším účinkom informujte sa prosím u našej lekárky, ktorá Vám odporučí pre Vás vhodnú komedikáciu.spacer

 

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x